2020-2021 оны хичээлийн жилд бакалаврын өдрийн ангийн элсэгчдэд элсэлтийн журмын 6-д заасан хөнгөлөлтөөс гадна 2020.09.01-ний дотор сургалтын төлбөрөө бүрэн төлбөл 500,000 төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

Бүртгүүлэгчийн хэсэг

Регистрийн дугаараа оруулан ШАЛГАХ –г дарна уу