Агаарын тээврийн үйлчилгээ хөтөлбөрт тэнцэгчдийн анхааралд


Агаарын тээврийн үйлчилгээ хөтөлбөрт суралцагчид нь дүрэмт хувцастай байдаг тул дүрэмт хувцасны 500,000 төгрөгийг доорх дансанд тушаан захиалгаа өгөх шаардлагатай.

Захиалга, биеийн хэмжээгээ өгөхдөө 7 сарын 5-ны дотор төлбөр тушаасан баримтаа сургуулийн сургалтын албанд бүртгүүлэн зөвшөөрлийн бичиг авч АМНО ФЭШН /3, 4-р хорооллын эцэст байрлах/ үйлдвэрт 7 сарын 8-ны дотор захиалгааа өгнө.

Дээрх 500,000 төгрөг нь сургалтын төлбөрт  багтсан болно. Дүрэмт хувцас нь тухайн оюутанд зориулагдан хийгддэг тул захиалгаа цуцлах, суралцах эрхээсээ татгалзсан тохиолдолд уг төлбөрийг буцаан олгохгүй.

Банкны дэр, дансны дугаар: Улаанбаатар хотын банк       2609027527

                                                Хаан банк                               5753885058

                                                Төрийн банк                           106200254439

                                                Голомт банк                           1205122104

Гүйлгээний утга: Оюутны нэр, регистр дугаар, АТҮ-1, сургалтын төлбөр

Жич: Интернэт банк болон мобайл банкаар гүйлгээ хийсэн бол түүнийг гэрчлэх зураг, хуулга байж болно.

2019-07-01 10:28

Буцах Бусад мэдээ